top of page

Privacy Statement

Deze privacystatement is van toepassing wanneer je als bezoeker op enige manier gegevens bij ons achterlaat.

www.fit2fit.online maakt deel uit van Lambs & Lions. Deze handelsnaam is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 77723473. Wij zijn te bereiken via de onder contact van deze website vermelde contactgegevens. Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u op deze manier bij ons terecht. We zullen altijd zorgvuldig met je gegevens omgaan. We handelen daarin volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

De gegevens die we bewaren zijn de gegevens die je bij ons indient om producten te bestellen of ons te bereiken via het reactie- of contactformulier. Dit zijn gegevens als naam, factuur- en/of afleveradres, telefoonnummer en e-mailadres. Wanneer je hebt besteld bewaren we ook je order- en betaalgeschiedenis.

De gegevens worden beveiligd bewaard, ontoegankelijk voor anderen. We gebruiken ze om met je te kunnen corresponderen over bestelde producten. Je gegevens zijn altijd ter inzage beschikbaar en worden op verzoek direct verwijderd. De verantwoordelijkheid voor de juistheid van de gegevens ligt bij jou. Wanneer deze wijzigen, is het jouw verantwoording om dit tijdig aan ons door te gegeven. Met de gegevens die je hebt ingevuld gaan we er in eerste instantie van uit dat je hiermee toestemming geeft om je, via dezelfde gegevens, doorlopend op de hoogte te stellen van onze activiteiten, nieuws en andere wetenswaardigheden. Je kunt je hiervoor altijd alsnog per direct afmelden. Zonder tegenbericht blijven je gegevens in ons systeem.

Persoonsgegevens worden door ons niet openbaar gemaakt of aan andere onbevoegde personen, instanties of bedrijven gegeven. Indien noodzakelijk delen we je gegevens met andere partijen die bij de levering van onze producten en bij onze marketing activiteiten betrokken zijn. We controleren of deze partijen hun privacybeleid afgestemd hebben op de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Je kunt tegen de verwerking van gegevens bezwaar maken. Dit kan wel eventuele gevolgen hebben voor het leveren van je bestelling.

Deze webwinkel is ontwikkeld met software van Wix. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Wix heeft toegang tot je gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Wix is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Wix maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot jouw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Wix behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Wix. Wij delen je naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot je bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Je persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Wix is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Wix gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

Opgemaakt op 01-07-2023

bottom of page